二十四史 | 四库全书 | 历史人物 | 历史地名 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 史部 | 诗部

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈


huo ㄏㄨㄛˋ 〔《广韵》胡伯切,开户赠金网_开户赠美金_开户自助机:入陌,匣。〕
 1.  见「嚄唶」。

 2.  叹词。表示惊讶。
  ●《史记?外戚世家》:「武帝下车泣曰:‘嚄!大姊,何藏之深也!’」张守节正义:「嚄,啧,失声惊愕貌也。」
  ●《儿女英雄传》第三八回:「﹝公子﹞趿着双鞋儿从卧房里出来,看见长姐儿在这里,笑道:‘嚄!这么早就有客来了!’」

 3.  象声词。
  ●《儿女英雄传》第四回:「看的众人齐打夯儿的喝彩,就中也有‘嚄’的一声的,也有‘唶’的一声的,都悄悄的说道:‘这才是劲头儿呢!’」
  ●鲁迅《集外集拾遗补编·无题》:「不一刻,飞来了一匹青蝇,只绕着灯罩打圈子……‘嚄,嚄,嚄!’我敌不住了!我仍然躲进帐子里。」
参见「啾嚄」。


扫描版:「嚄」在《开户赠金网_开户赠美金_开户自助机》第3920页 第3卷 514,查看影印扫描版


扫描版:「嚄」在《现代汉语词典》第587页,查看影印扫描版


文字版:「嚄」在《汉语辞海》的解释,点此查看


文字版:「嚄」在《重編國語辭典》的解释,点此查看


 huò
 ㄏㄨㄛˋ
 〔《廣韻》胡伯切,入陌,匣。〕
 
 1.    
見「嚄唶」。
 
 2.    
嘆詞。表示驚訝。
   ? 史記?外戚世家》:「武帝下車泣曰:‘嚄!大姊,何藏之深也!’」張守節正義:「嚄,嘖,失聲驚愕貌也。」
   ? 兒女英雄傳》第三八回:「﹝公子﹞趿着雙鞋兒從臥房裏出來,看見長姐兒在這裏,笑道:‘嚄!這麼早就有客來了!’」
 
 3.    
象聲詞。
   ? 兒女英雄傳》第四回:「看的眾人齊打夯兒的喝彩,就中也有‘嚄’的一聲的,也有‘唶’的一聲的,都悄悄的說道:‘這纔是勁頭兒呢!’」魯迅《集外集拾遺補編?無題》:「不一刻,飛來了一匹青蠅,只繞着燈罩打圈子……‘嚄,嚄,嚄!’我敵不住了!我仍然躲進帳子裏。」參見「啾嚄」。


「嚄」开头的词语:

嚄咋
嚄唶
嚄唶宿将
嚄嚄

国学迷 上元鐙_施蟄存著水沫書店.djvu 銀影_王家棫作真美善書店.djvu 第三輯漂流三部曲第四輯行路難新興書店.djvu 註釋現代小說選_王梅痕編中華書局.djvu 小說三_錢公俠施瑛編纂啟明書局.djvu 旅舍輯_施蟄存等作上海良友圖書公司.djvu 娟子姑娘_施蟄存著亞細亞書局.djvu 回家_許欽文著北新書局.djvu 石像辭_南星著新詩社.djvu 一切的峰頂_梁宗岱譯上海時代圖書公司.djvu 生命的火焰_徐●穆木天洪深等譯著集美書店.djvu 草莽集_朱湘著開明書店.djvu 文學描寫手冊_戴叔清編文藝書局.djvu 怎樣創作與欣賞_木村毅著羅曼譯言行社.djvu 我的文學修養_高爾基原著樓逸夫譯上海天馬書店.djvu 域外小說集全一冊_王爾德等著周作人譯中華書局.djvu 咖啡店的侍女_溫梓川著世界文藝書社.djvu 世界文藝批評史_美子女士編譯國際學術書社.djvu 小說作法講義全一冊_俍工編中華書局.djvu 中學生翻譯_高爾基等著張廷錚譯中學生書局.djvu 陀螺_周作人譯新潮社.djvu 模範小品文讀本_林蔭南編光華書局.djvu 小說作法全一冊_孫俍工編中華書局.djvu 冰心詩集_冰心女士著北新書局.djvu 小說論_郁達夫著光華書局.djvu 黃花崗上.djvu 蕙的風全一冊_汪靜之著亞東圖書館.djvu 西洋雜誌文觀止卷一_何文介雲玖周靄華合譯亢德書房.djvu 現代戲劇精選_海之萍選益智書店.djvu 不能忘懷的人物_王家域編譯晨光出版公司.djvu 新詩歌的創作方法_石靈著.djvu 掘金記_畢奐午著文化生活出版社.djvu 獻給母親的詩_袁子彥著東方書局.djvu 任鈞詩選_任鈞著范泉主編.djvu 小說原理_趙景深著王雲五主編商務印書館.djvu 現代詩歌論文選上冊_洪球編上海仿古書店.djvu 記敘文作法講義_俍工編民智書局.djvu 現代短劇譯叢_AliceMSmith編焦菊隱譯商務印書館.djvu 冬天,冬天_袁水拍著遠方書店.djvu 沸騰的歲月_袁水拍著新群出版社.djvu 敘述與描寫_蘇聯G盧卡契著呂熒譯新新出版社.djvu 敵後的插曲_陶雄譯中西書局.djvu 寫給青年作家的信全一冊_謝冰瑩著大東書局.djvu 末明集_凌回著長城出版社.djvu 醒來的時候_魯藜著希望社.djvu 意志的賭徒_鄒荻帆著生活書店.djvu 我底豎琴_力揚著詩文學社.djvu 起程的人_徐放著春草詩社.djvu 自從鞭炮放了後_海濤著大路書店.djvu 汐之螺_范紀曼著中外文藝書店.djvu 冬天_臧克家著耕耘出版社.djvu 給戰門者第二版_胡風編.djvu 誘惑的城市_羅迦著新詩潮社.djvu 泥土的歌_臧克家著星群.djvu 爵士夫人_巴雷等著孫劍秋譯正誼出版社.djvu 世界名劇精選_舒湮編光明書局.djvu 論說文描寫辭典_謝天申編經緯書局.djvu 景物描寫辭典_謝天申編經緯書局.djvu 記敘文描寫辭典_謝天申編經緯書局.djvu 胡林翼全集上冊_沈卓然朱普材編大東書局.djvu 胡林翼全集中冊_沈卓然朱普材編大東書局.djvu 胡林翼全集下冊_沈卓然朱普材編大東書局.djvu 曾文正公全集第一冊國學整理社.djvu 曾文正公全集第二冊國學整理社.djvu 曾文正公全集第三冊_不詳國學整理社.djvu 曾文正公全集第四冊國學整理社.djvu 天門陣二集_何愚公著大新書局.djvu 車箱社會_豐子愷著上海良友圖書印刷公司.djvu 刻意集_何其芳著文化生活出版社.djvu 還鄉雜記_何其芳著文化生活出版社.djvu 緣緣堂隨筆_豐子恆著開明書店.djvu 集外集_魯迅著●眾圖書公司.djvu 品花寶鑒三_陳森著開文書局.djvu 品花寶鑒四_陳森著開文書局.djvu 燈光_朱君允著商務印書館.djvu 海公小紅袍_薛恨生著新文化書社.djvu 天門陣初集_何愚公著大新書局.djvu 魯迅最後遺著_魯迅著.djvu 梅伯言文中華書局.djvu 朱鴛雛遺著_時希聖著大通圖書社.djvu 魯迅文集_魯迅著中亞書店.djvu 何海鳴說集大東書局.djvu 標準與尺度_朱自清著文光書店.djvu 緣緣堂再筆_豐子愷著開明書店.djvu 朱執信文存_邵元衝著民智書局.djvu 朱自清選集第二版_開明書店.djvu 鄭板橋全集_鄭燮著國學整理社.djvu 說唐全傳_不詳文明書局.djvu 又是一個起點_錄原青林詩社.djvu 秋心集_朱朱霞著北新書局.djvu 背影_朱自清作開明書店.djvu 畫夢錄_何其芳著文化生活出版社.djvu 茶墅小品_吳秋山著北新書局.djvu 胭脂第二版_侍桁著新中國書局.djvu 塔寺居_程錚著文通書局.djvu 海的渴慕者_俍工著民智書局.djvu 異國情調_張若谷著世界書局.djvu 湖山味_張慧劍著世界書局.djvu 且介亭雜文第二十八卷_魯迅著魯迅全集出版社.djvu 魯迅雜感集_魯迅著時代文化社.djvu 為自由書_魯迅著魯迅全集出版社.djvu 小五義上卷第二版_胡協寅著大連圖書供應社.djvu 小五義下卷第二版_胡協寅著大連圖書供應社.djvu 運河_臧克家著文化生活出版社.djvu 有刺的薔薇_蘆劍波著大光書局.djvu 山窗小品_張恨水著上海雜誌公司.djvu 隨筆二十篇第二版_●子愷著天馬書店.djvu 方望溪集大連圖書供應社.djvu 月夜_川島著北大新潮社.djvu 魯迅雜感選集_魯迅著青光書局.djvu 譯叢補_魯迅著魯迅全集出版社.djvu 孟實文鈔_朱光潛著上海良友圖書公司.djvu 且介亭雜文末編_魯迅著魯迅全集出版社.djvu 後台朋友_吳祖光著上海出版公司.djvu 綠天_緣漪女士著上海北新書局.djvu 朱自清創作選上海仿古書店.djvu 戴東原集_戴震著商務印書館.djvu 隨筆小品散文_任蒼廠著上海南光出版社.djvu 雪鴻集_吳雙熱著上海國華新記書局.djvu 彷徨_魯迅著魯迅全集出版社.djvu 梅尉市 梅尉隐 梅市门 梅市隐 梅折一枝 梅林止渴 梅生 梅生隐市门 梅真 梅福佯狂 梅福辞官 梅福隐 梅羹 梅翁 梅花信 梅花处士 梅花妆 梅花妆额 梅花点妆 梅花点额 梅花约 梅花面 梅花驿 梅花驿使 梅花驿路 梅题逊 梅额 梅驿 梅鹤凄凉 梅鹤因缘 梅鹤家庭 梓乡 梓桑 梓牛 梓里 梗泛 梗泛萍漂 梗萍泛 梦一柯 梦三公 梦三刀 梦中八翼 梦中吞鸟 梦中太守 梦中得鹿 梦中槐蚁 梦中蕉鹿 梦中蝶 梦中识路 梦为胡蝶 梦九 梦云 梦傅岩 梦入华胥 梦入大槐安 梦入槐 梦入槐柯 梦入槐根 梦入罗浮 梦凭夜蝶 梦刀头 梦刀州 梦华 梦华胥 梦协熊罴 梦南华 梦南柯 梦卜 梦叶熊罴 梦叶非熊 梦周公 梦境迷 梦大槐 梦失名家笔 梦奠 梦婆 梦寐周公 梦庄周 梦应三刀 梦征兰 梦断槐安 梦春草 梦松 梦梓 梦棹郎 梦槐 梦槐安 梦槐柯 梦池塘生春草 梦池秀句 梦泡 梦游华胥 梦熊罴 梦熟黄粱 梦白鸡 梦益三刀 梦益州 梦相 梦笔吐千花 梦笔花生 梦符熊 梦维熊 梦羊 梦花 梦草 梦草池塘 梦草诗 梦蕉 梦蕉得鹿 梦蕉覆鹿 梦蘧蘧 梦蚁 梦蚁穴 梦蚁窠 梦蝴蝶 梦蝶庄周化 梦见周公 梦觉南华 梦觉黄粱 梦说
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号