二十四史 | 四库全书 | 历史人物 | 历史地名 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经 | 字体转换器 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 史部 | 子部 | 集部 | 诗部 | 儒部

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法字典 | 部件查字 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 开户赠金网_开户赠美金_开户自助机 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 篆书识别 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

输入开户赠金网_开户赠美金_开户自助机:

置之度外

本文地址:http://www.zzzqyjx.com/diangu/65986m/
文章摘要:置之度外,一夫励精具体化,石小群分手时麝鼠。

度:谋虑。《开户赠金网_开户赠美金_开户自助机.隗嚣传》:“帝积苦兵间,以嚣子内侍,公孙述远据边陲,乃谓诸将曰:‘且当置此两子于度外耳。’”后用“置之度外”谓不放在心上或不当它一回事。《北史.齐纪上》:“东南不宾,为日已久,先朝已来,置之度外。”清.洪楝园《后南柯.招驸》:“哥哥,吾所以传言令他向东宫讨情,原为可以成就此段机会,不料哥哥置之度外,只管释出周生,全不念及妹子。”巴金《梦与醉.梦》:“我的眼光越过了生死的界限,将人世的一切都置之度外,去探求那赤裸裸的真理。”


述补 度,心里打算的。形容不放在心上。语本《后汉书·隗嚣传》:“帝积苦兵间,以嚣子内侍,公孙述远据边陲,乃谓诸将曰:‘且当置此两子于度外耳。’”鲁迅《药》:“他的精神,现在只在一个包上,仿佛抱着一个十世单传的婴儿,别的事情,都已~了。”△多用于为人处事方面。→置之不理←→牵肠挂肚。也作“致之度外”、“置诸度外”。


【词语置之度外 ==>】  成语:置之度外    汉语大词典:置之度外
【检索置之度外 ==>】 古籍全文检索:置之度外     全站站内检索:置之度外

刮地皮
刮目相待
刮眼
刮骨
到公石
刲羊祀神
刳羊之约
刳肠
制锦
刺史雨
刺山飞泉
刺股
刺舌
刺虎
刻像求贤
刻凤
刻烛赋诗
刻牛伐蜀
刻画无盐
刻虎
刻鹄类鹜
削竹简
削足适履
前事不忘,开户赠金网_开户赠美金_开户自助机:后事之师
前人栽树,后人乘凉
前倨后卑
前席
前度刘郎
前门拒虎,后门进狼
剑三千

国学迷 王船山先生經史論八種 天演論二卷 醫法心傳一卷 退學齋詩鈔 淳則齋駢體文 [光緒]肥城縣志十卷首一卷 顧亭林先生年譜四卷附錄一卷 集古錄跋尾十卷 智品十三卷 王氏醫案二卷王氏醫案續編八卷 順天鄉試錄 說文解字韻譜二卷 熙朝紀政八卷 亭林文集六卷餘集一卷 綱鑑會纂三十九卷首一卷御撰資治通鑑綱目三編五卷 續編綏寇紀略五卷 化學材料中西名目表一卷 喉科秘旨二卷 大學一卷中庸一卷 鐵橋漫稿八卷 [光緒]夏縣志十卷首一卷 劉河間傷寒六書六種 高季迪全集十八卷 增訂漢魏叢書 道光鄢陵縣志十八卷 皇清經解 澹園文集二卷首一卷 觀古堂書目叢刻 孔叢四卷 熙朝紀政八卷 儲遁庵文集十二卷 夏柳倡和詩 燈昏鏡曉詞四卷附錄聚紅雅集詞一卷 澹靜齋全集□□卷 時賢題詠卞氏牡丹詩一卷首一卷 豫乘識小錄二卷 佛說高王觀世音經 古玉圖考一卷 純德彙編八卷 揚子法言十三卷附音義一卷 潘文勤公年譜一卷 詩問七卷 陶淵明全集十卷 勸學篇二卷 [山西夏縣]涑水司馬氏源流集略八卷 尚書商誼三卷 富陽夏氏叢刻八種 日本遊學指南四章 昌谷集四卷 屏山集二十卷 補注黃帝內經素問二十四卷靈樞十二卷素問遺篇一卷 恩賞檔 傷寒論條辨八卷 粵軺集三卷 大清刑律總則草案不分卷 高士傳三卷 理財新義三卷 日本維新三十年史十二卷附錄一卷 戴東原集十二卷 史記菁華錄六卷 經策通纂經學輯要_陳遹聲點石齋.djvu 豔異編4_玉茗堂天一出版社.djvu 曾文正公家書上冊_朱太忙標點胡協寅校閱大達圖書供應社.djvu 曾文正公家書下冊_朱太忙標點胡協寅校閱大達圖書供應社.djvu 談修養_朱光潛著中周出版社.djvu 論我們蘇聯人民底道德面貌_加裡寧外國文書籍出版局.djvu 歷史哲學概論_郭斌佳譯黎明書局上海.djvu 歷史學ABC_劉劍橫著ABC叢書社.djvu 史學研究_羅元鯤編著開明書店.djvu 新史學_J.H.Robinson著商務印書館上海.djvu 再述內閣大庫檔案之由來及其整理_徐中舒x1_38.djvu 檔案科學管理法_秦翰才著中國科學圖書儀器公司.djvu 世界文化史要略_J.S.Hoyland著北新書局上海.djvu 荒古原人史_英麥開伯文明書局上海.djvu 上古世界史_卡爾登海士CarltonJ.H.Hayes湯姆蒙ParderThomasMoon世界書局上海.djvu 中古世界史_卡爾登海士CarltonJ.H.Hayes湯姆蒙ParderThomasMoon世界書局上海.djvu 世界近百年史上冊_許毅編輯百城書局.djvu 人類的前程_俾耳德CharlesA.Beard商務印書館上海.djvu 世界史教程_波查洛夫著約尼西亞著駱駝叢書出版部.djvu 近百年世界史_朱公振世界書局.djvu 世界史綱_日本上田茂樹著歷史研究會.djvu 世界史綱_日本上田茂樹著大江書鋪上海.djvu 東西文化批評上_傖父著商務印書館上海.djvu 東西文化批評下_傖父著商務印書館上海.djvu 世界文化史_陳廷璠中華書局.djvu 近代文化的基礎_H.C.ThomasW.A.Hamm合著啟智書局上海.djvu 戰後列國大勢與世界外交_張介石編中華書局上海.djvu 論統一戰線_子強等著求知出版社.djvu 世界通史研究提綱_波吉牟金主編解放社.djvu 革命日曆_李復初編南京新民書店上海.djvu 十九世紀以來之戰爭及和約_英彭孫比亞洲文明協會.djvu 第二次世界大戰瞻望_胡慕萱等著上海中華書局.djvu 各國革命史_平心著光明書局上海.djvu 東洋史ABC_傅彥長著世界書局.djvu 契丹交通史料七種_曾公亮文殿閣書莊.djvu 中國喪地史_衡陽謝彬編著中華書局上海.djvu 中緬關係史綱要_王婆楞編著正中書局.djvu 帝國主義侵略中國史下冊_吳敬恆主編蔡元培主編王雲五主編商務印書館上海.djvu 帝國主義侵略中國史上冊_吳敬恆主編蔡元培主編王雲五主編商務印書館上海.djvu 外交思痛錄_莊病骸編纂交通圖書館.djvu 最近三十年中國外交史_劉彥著上海太平洋書店.djvu 蒙古社會制度史_蒙古文化館.djvu 蒙古及蒙古人_俄國婆茲德奈夜夫著不詳.djvu 匈奴王號考_方壯猷北平燕京大學.djvu 滿洲發達史_稻葉君山著不詳.djvu 東北之史的認識_遼甯卞宗孟編述不詳.djvu 最新高級中國近世史清初至民國最近_陸光宇著北平文化學社北平.djvu 國聯調查團報告書l國聯中國調查團報告書全文批判_讀書雜誌社經政批判會合編神州國光社上海.djvu 國際聯合會調查團報告書_中國國民黨中央執行委員會宣傳委員會.djvu 一二八國恥痛史_周方楠編輯湖北省立實驗民眾教育館研究組武昌.djvu 辛亥革命與袁世凱_黎乃涵著生活書店哈爾濱.djvu 兩晉南北朝史下_呂思勉著開明書店上海.djvu 奮鬥_奮鬥社主編奮鬥社南京.djvu 北巡私記皇明北盧考_高佶鄭曉文殿閣書莊北平.djvu 長城察北的抗戰_辛質著黑白叢書社上海.djvu 九一八至雙九日寇侵華大事記_聶崇岐大中雜誌社北平.djvu 倭汪陰謀總暴露_福建省軍管區政治部福建省軍管區政治部福州.djvu 中國現代革命運動史_中國現代史研究委員會吉林人民出版社吉林.djvu 中國現代革命運動史_中國現代史研究委員會新民主出版社香港.djvu 四十四年落花夢_王朝佑著中華印刷所北京.djvu 瀋陽狀啟_京城帝國大學法文學部朝鮮印刷株式會社東京.djvu 宣和奉使高麗圖經一_徐兢商務印書館上海.djvu 宣和奉使高麗圖經_今西龍校訂近澤書店京城.djvu 北鮮遊記_阿基托維奇著柏布爾索夫著東北新華書店瀋陽.djvu 印度問題_英文研究會編譯東北書店.djvu 戰鬥中的新越南_麥浪著新越南出版社.djvu 論越南八月革命_長征著黎明出版社上海.djvu 阿富汗內戰紀_寧墨公編著國民革命軍軍事雜誌社南京.djvu 新土耳其_柳克述商務印書館上海.djvu 西洋歷史_本多淺治郎著商務印書館上海中華書局上海.djvu 日俄海戰史_劉華式翻譯海事編譯局青島.djvu 旅順實戰記_櫻井忠溫著中華書局上海.djvu 旅順實戰記_櫻井忠溫著新學會社北京.djvu 日俄戰爭的戰略問題_賀佛編著中國軍事科學館北京.djvu 打開勝利之門桂林血戰實錄_不詳不詳.djvu 怒吼吧中國_不詳不詳.djvu 抗日救國文獻初輯_不詳不詳.djvu 盟邦人士的諍言_不詳遼北文化出版社.djvu 今日的雁北_民族革命通訊社民族革命出版社山西.djvu 西線風雲_長江著大公報館上海.djvu 長江戰地通訊專集_長江著梅英重慶開明書店重慶.djvu 從蘆溝橋到漳河_長江著小方著生活書店漢口.djvu 平寇錄第三集_劉震中著博林日報總社愛國叢書出版部天津.djvu 第三次長沙會戰紀實_不詳.djvu 平寇錄第四集_劉震中著博林日報總社愛國叢書出版部天津.djvu 平寇錄第五集_劉震中著博林日報總社愛國叢書出版部天津.djvu 偽組織實施帝制後之東北_閻寶航編述不詳.djvu 陸軍第六十八軍抗戰紀實_戰史編纂委員會陸軍第六十八軍戰史編纂委員會.djvu 前線巡禮_陸詒著大路書店漢口.djvu 台兒莊血戰記_陸詒著陳誠著現代出版社.djvu 殲敵台兒莊_陳文傑編著漢口群力書店漢口.djvu 抗戰中的粵桂_陳國柱華南出版社廣州.djvu 抗戰一週年_全民抗戰社生活書店漢口.djvu 什麼人應負戰爭責任_新華社解放社北京.djvu 將革命進行到底_新民主出版社新民主出版社北平.djvu 新中國目擊記_新中國叢書出版社九龍.djvu 中原突圍記_徐敏著東北書店長春.djvu 濱蒲戰役_不詳東北書店佳木斯.djvu 人民英烈李公樸聞一多先生遇刺紀實_李聞二烈士紀念委員會李聞二烈士紀念委員會上海.djvu 中國駐印軍緬北戰役戰鬥紀要_中國駐印軍副總指揮辦公室編輯不詳.djvu 日俄海戰史上_劉華式翻譯海事編譯局青島.djvu 日俄海戰史下_劉華式翻譯海事編譯局青島.djvu 明大誥與明初之政治社會_鄭嗣禹著燕京大學哈佛燕京學社.djvu 國難須知_東北問題研究會編輯東北問題研究會.djvu 『五三』血跡_江蘇省常務指導委員會宣傳部江蘇省常務指導委員會宣傳部南京.djvu 血染白山黑水記_吉黑救國義勇軍軍事委員會吉黑救國義勇軍軍事委員會.djvu 九一八與東北民眾救國軍_吉黑救國義勇軍軍事委員會吉黑救國義勇軍軍事委員會.djvu 淪陷三年之東北_趙惜夢纂輯大公報社天津.djvu 一年來之東北自塘沽協定至溥儀稱帝_不詳東北旬刊社.djvu 中國巨大變化的一年_東北日報社東北書店佳木斯.djvu 血債五卅一紀念手冊_國立中山大學學生工作委員會國立中山大學學生工作委員會廣州.djvu 雲南內幕_張文實著觀察出版社昆明.djvu 中華民國建國史_鄭鶴聲編著正中書局上海.djvu 將革命進行到底_天津新華局店天津新華書店天津.djvu 中國新民主主義革命史話_陶官雲著光華書店哈爾濱.djvu 猶太禍世陰謀_張大權著新中國印書館北京.djvu 察綏之戰_中國人民解放軍第二十兵團政治部中國人民解放軍第二十兵團政治部.djvu 菲律賓史_李長傳編譯商務印書館上海.djvu 西洋史表解_田農編著和記印書館北平.djvu 西洋近代文化史大綱_高維昌編纂商務印書館上海.djvu 谦以下士 谦恭下士 谦谦下士 象鸟 贝锦萋斐 负山 负猿缘木 负石入海 负芒 败俗伤化 败俗伤风 败化伤风 贪天之功为己功 贪贿无艺 贮书怀袖 贯朽钱 贵在不中 贵言赠 贺若刺舌 贻孙厥谋 贼子乱臣 贼臣逆子 贾生垂泪 贾生年 贾谊陈策 赐墙 赐袍 赤松去 赤松志 赤马 赵壹赋薄命 赵效犬嗥 赵李相知 赵温雄飞 赵苞弃母 起予篇 越欧百炼 足加帝腹 足香 路遥知马力,日久见人心 輓辂封侯 輗軏 车丞相 转轮王 轻车 辛毗不阿 辟司徒妻 迎方朔 运用之妙,在于一心 返生香 返金桂枝芬 返魂香 还锦 进可替否 远水不解近渴 追亡逐北 追魂碑 适越 选何武 遂初赋 道安神器 道穷 遗细君 遗臭千年 遗金 邓攸弃子 邙山 邺仙秋水 郁郁葱葱 郑庄置驿 郤縠风 郭翻沉刀 鄷镐 酉阳逸典 酒满船 酷似 醯鸡瓮里 重改阳城驿 野人毛遂 野人船 金人 金华松子 金带围 金玉裁王度 金瓯姓字 金瓯罩 金盘露 金石交情 金钩 金钱成蝶 金门 金鸡消息 钟仪恋楚 钻木取火 铁树花开 铁笛 铄金石 铅筑击秦 铜盘食 铸库兵 锐头儿 锢党 锥刀之利 锦幪老人 锦服还家 长剑倚昆仑 长官动手 问羊酪 问长沮 问鹏灾 阃外 阆苑 阮咸之踪 阮郎贫 阳九之会 阳城裂麻 阳鱎鲂鱼 阴山哭 陆处无屋,舟居无水 陆氏冤
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号